Для вас, мої школярики.


Заходьте також на сторінку ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ

Цікаві завдання на сайті САМОУЧКИ

Додавання виду 45+20, 45+2


Віднімання виду 45-20, 45-2

Українська мова 2 клас

Тренажери 1 клас

Нехай навчання буде легким і цікавим, а шлях до успіху - приносить радість і задоволення !!!

1. Вправи на розвиток навички читання

Шановні батьки!
     Навчити дитину читати - справа нелегка і клопітлива, а зацікавити малечу цим процесом часто не вдається навіть найтурботливішим батькам. Сучасні діти знайомляться з комп'ютером раніше ніж книжкою і не завжди охоче оволодівають навичкою читання.  Сайт "Самоучка" пропонує великий вибір ігрових вправ для навчання читанню та письму дошкільнят та молодших школярів. Вони розраховані на дітей віком 4 - 7 років.
     Я відібрала найцікавіші з них, які використовую у школі на уроках, і пропоную для індивідуальної роботи батькам з першокласниками.  

Навчаючи дитину читати, пам"ятайте:
1. Не кожна дитина може навчитися читати сама!
Їй потрібно допомогти!
2. Не можна вимагати від дитини все і одразу! 
Будьте терплячими!
3. Не залишайте дитину за комп'ютером саму! Допомагайте їй зрозуміти завдання чи виправити помилки!
4. Не перевантажуйте дитину вправами. 
Їх потрібно виконувати часто, але недовго! 
За перших ознак втоми краще припинити заняття.
Читання для найменших:

Вправи  для удосконалення навички читання:
Для тих, хто ще не впевнений у своєму вмінні читати,"Самоучка" пропонує ігрові тренувальні вправи на читання слів та коротеньких текстів, загадок, віршиків, мовні ігри. Діти, вправляючись у читананні, паралельно засвоюють елементарні мовні поняття та  отримують знання про навколишній світ.

2. Математична скарбничка
Виявляється, математика також може бути цікавою. Особливо, якщо це ігрові навчальні вправи від "Самоучки". Граючись, дитина вчиться думати і рахувати, запам"ятовує склад числа, розвиває пам'ять і мислення. Для найменших школярів корисними і цікавими будуть наступні вправи:
Тренуємось додавати та віднімати в межах 10, повторюємо склад чисел: 2,3,4,5,6,7,8,9,10:


Вчимося віднімати числа з переходом через розряд в межах 20:
Додавання двоцифрових чисел в межах100
Довідничок - помічничокСайт для допитливих діток


Дитячий освітній портал для інтерактивного навчання дітей за допомогою цікавих ігрових завдань та задач.


Готуємось до випускного свята
Готуємось до контрольної роботи з природознавства 


Готуємось до диктанту 

Готуємось до самостійної роботи з природознавства Готуємось до контрольної роботи з української мови 


Готуємось до контрольної роботи з математики


https://ukr-mova.in.ua/library/?page=2

http://www.slovnyk.ua/
                    


                                                              ПАМ’ЯТКА 
роботи над помилками для учнів початкових класів 

Пам'ятай, що роботу над помилками необхідно починати з нового рядка


1. Пропуск, заміна букв.
Перепиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. В дужках вкажи кількість звуків та букв в цьому слові. Поділи слово на склади, випиши голосні.

2. Перенос слова.
Випиши слово. Поділи його на склади. Вкажи всі можливі способи переносу.

3. Буквосполучення дж, дз.
Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на те сполучення, в якому помилка. Вкажи всі важливі способи переносу цих слів.

4. Буквосполучення йо, ьо.
Після голосного пиши буквосполучення йо, після приголосного - ьо. Випиши слово. Придумай 4 слова на те буквосполучення, в якому є помилка.

5. Подовження приголосних звуків.
Випиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. Придумай і запиши 4 слова з тим подовженим приголосним звуком, на який припущено помилку.

6. Букви я, ю, є, і, ь, що позначають м'якість приголосних звуків.
Випиши слово. Придумай 5 слів з м'якими приголосними. Підкресли букви, що позначають м'якість приголосних.

7. Ненаголошені голосні [є], [и], що перевіряються наголосом.
Випиши слово. Зміни його так, щоб ненаголошений голосний склад став наголошеним. Запиши перевірне слово. Підкресли букву ненаголошеного голосного.

8. Ненаголошені голосні [є], [и], що не перевіряються наголосом (словникові слова).
Подивись у словник, запиши слово правильно. Усно склади з цим словом речення. Випиши 4 слова з ненаголошеними [є], [и], що не перевіряються наголосом.

9. Сумнівні глухі приголосні звуки.
Випиши слово. Добери слово для перевірки - зміни його так, щоб після приголосного звука був голосний. Підкресли букву сумнівного приголосного.

10. Апостроф після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї.
Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом в корені слова.

11. Знаки в кінці речення (. ? !).
Склади речення правильно. Перебудуй речення у спонукальне (питальне).

12. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.
Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом після префіксів, які закінчуються на приголосний.

13. Префікси роз-, без- (пишуться з буквою з).
Запиши 4 слова з тим префіксом, де в тебе помилка.

14. Префікси з-, с- (перед буквами к, п, т, х, ф пишеться префікс с).
Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на припущену помилку, виділи префікс.

15. Написання префіксів і прийменників.
а) Випиши слова. Виділи префікс. Утвори від цього слова споріднені слова з різними префіксами.
б) Між словом і прийменником встав інше слово. Придумай речення з тим же прийменником.

16. Велика буква.
Випиши слово правильно. Запиши 4 слова на дане правило.

17. Суфікси - ськ, - цьк в українській мові пишуться з ь.
Запиши слово правильно. Запиши 4 слова з суфік¬сом -ськ, -цьк. Запиши їх. Правопис запам'ятай.

18. Префікси пре-, при- (префікс пре- пишеться тоді, коли його можна замінити словом «дуже»)
Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на аналогічний правопис.

19. Правопис не з дієсловом.
(Не з дієсловом пишеться окремо, крім дієслів: нездужати, неволити, ненавидіти, нехтувати, недочувати, недосипати, недобачати).

20. Кома перед сполучниками а, але, що, щоб, ніж.
Придумай речення з тим сполучником, перед яким в тебе пропущена кома.

21. Відмінкові закінчення іменників.
Випиши слово, постав питання. Виділи закінчення. Визнач відмінок. Запиши 4 іменники у даній відмінковій формі.

22. Відмінкові закінчення прикметників.
Випиши слово, постав питання. Виділи закінчення. Визнач відмінок. Запиши 4 прикметники у даній відмінковій формі.

23. Особові закінчення дієслів.
Випиши слово. Виділи закінчення. Визнач дієвідміну - перевір правопис. (Букву є пишемо у закінченнях дієслів І дієвідміни; букву и - у закінченнях II дієвідміни). Запиши 4 дієслова у різних особових формах.

24. Правопис особових займенників.
Випиши займенник. Визнач особу, відмінок і число.

25. Помилка на невивчене правило.
Запиши слово правильно. Правопис запам'ятай. Склади речення з цим словом.Галерея розвивальних ресурсів 
для молодших школярів               
 Сайт для допитливих дітей

http://megaznaika.com.ua/kazka/


 Тлумачний словник   

Цікаві завдання

Тема " Речення " 


               Тема "Звуки і букви, склад, наголос":


                        Математика

1 коментар: